Jaké látky jsou dobré na klouby?

BUNĚČNÝ MATRIX  chondroprotektiva jako koktejl látek nezbytný pro fungování pohybového aparátu.

Hlavním znakem pohybového aparátu je velké množství mezibuněčné hmoty Matrixu. Tu produkují různé buňky. Vlastnosti této hmoty matrixu určují biologické a mechanické vlastnosti jednotlivých typů pojiv tedy vaziva, chrupavky a kosti. Vznik mezibuněčné hmoty je vývojovou podmínkou mezibuněčné komunikace u složitých organismů, tedy i u člověka. Samozřejmě limitujícím faktorem je rostoucí velikost těla a gravitace. To s sebou přináší požadavky na pevnost tkání spojenou s pružností a účinnou látkovou výměnu na delší vzdálenost. 

Hlavním nositelem vlastností jsou strukturální proteiny, laicky např. velmi dobře známý kolagen. Kolagen je pevnostní bílkovinou tkání. Proteoglykany zase umožňují pružnost a adhezivní proteiny pak ukotvení buněk ve tkáni. Vše plave v Matrixu, což je rosolovitá, beztvará amorfní hmota produkovaná buňkami vaziva. Vyplňuje prostor mezi buňkami a je schopná detegovat, vyhodnocovat, koordinovat a vytvářet chemické signály. Tato hmota je tvořena různými makromolekulami (aminoglykany a proteoglykany). Hlavním glykosaminoglykanem je kyselina hyaluronová (HA). Ale patří sem i běžně známý chondroitin sulfát (CHS).

A právě těchto látek lze využít na podporu matrixu při jeho snížené funkci (stárnutí), opotřebení (zánět) nebo poškození (úraz). 

Látky typu kyselina hyaluronová (HA) nebo chondroitin sulfát (CHS) jsou „velké“ makromolekuly. Proto jejich podávání vede k velmi pozvolnému účinku. Spíše je vhodné hovořit o formě „modifikujícího“ průběh. Proto jim říkáme Chondroprotektiva. Účinnost těchto látek vychází z jejich struktury a vlastností. Nejde tedy jenom o pouhé dodání chybějících stavebních látek, ale především o tvorbu informační kaskády vedoucí k nové žádoucí syntéze těchto stavebních látek v poškozené tkáni. Charakteristická je jejich vlastnost tropismu, kdy se podávané látky aktivně vychytávají v poškozené tkáni. 

U složitějších organismů je opotřebení pojivových tkání vždy doprovázeno tvorbou zánětu. Ten urychluje celý proces celkového degradace Matrixu, např. chrupavek a pojivových tkání. Proto má podávání chondroprotektiv omezenou účinnost a je vhodná kombinace s dalšími látkami omezující zánět. 

Dr. Richard Pfleger

Chcete vyzkoušet kvalitní kloubní výživu? Tak Astacol je to pravé!!