MSM a běžci

Vlastnosti MSM (methylsulfonylmethan) a jeho možné využití v tréninkové přípravě běžců.

MSM (správně dimethylsulfon) je meziproduktem koloběhu síry v přírodě. Vzniká nejenom v zemské atmosféře, ale je i metabolickým meziproduktem některých typů řas nebo bakterií. MSM je snadno rozpustný ve vodě a prakticky můžeme nalézt malé množství této látky u všech živých organismu včetně člověka. To co je na MSM zajímavé vychází z jeho jednoduchého chemického složení. MSM je ideálně netoxický antioxidant a nárazníkový pufr. Díky velmi dobré rozpustnosti proniká do všech tkání, kde může ovlivnit nebo upravit stabilitu vnitřního prostředí. To je zvláště důležité u těch tkání, které nejsou napřímo zásobeny anebo vyživovány prostřednictvím krevního oběhu (typicky šlachy, chrupavky a další). Proto se využití této látky soustředí víceméně jen na výživu a péči pohybového aparátu, nejčastěji kloubů postižených různým stupněm osteoartrózy a to je velká škoda.

Využití MSM u běžců maratonců vychází nejenom z jeho antioxidačních vlastností, ale především s jeho akutním vlivem na stabilitu vnitřního buněčného prostředí. Jednak při jeho podání před vlastním během, kdy nepřímo „vylaďujeme“ stav tkání (především svalová hmota, ale i krevní oběh) nebo již při běhu (zátěži), kdy využíváme jeho antioxidační vlastnosti při kompenzaci masivního přísunu volných radikálů a zánětlivých působků vznikajících při zátěži. Neposlední možností je pak jeho podávání v regenerační fázi.

Whitee a spol , 2017 sledovali podávaní MSM u běžců půlmaratonu v Portlandu. Účastníci užívali 3 g MSM  po dobu 3 týdnů před vlastním půlmaratonem. Sledované parametry prostřednictvím krevních vzorků byly klasické ukazatele svalového poškození (hodnoty kreatinkinázy, malondialdehydu, aktivita laktátdehydrogenázy plus skóre svalové a kloubní bolesti). Přestože se jedná o velmi omezenou skupinu a vzorek, podávaní MSM sice nedosáhlo statistického významu, přesto vedlo např. k významnému a rychlejšímu poklesu a ústup bolesti po zátěži.

Z jiných sledování víme, že podávání MSM (nejčastěji v dávce 1,5 až 3 g/den) může příznivě ovlivnit celou řadu parametrů svalového poškození a urychlit post - tréninkovou regeneraci.

 

Zkuste zařadit MSM nebo jeho kombinace řady produktů Malbucare jak ve formě samotného MSM nebo jako součást speciálních produktů (iontový nápoj, žvýkací hořčíkové tablety s obsahem MSM) a další.

PharmDr. R. Pfleger