Srovnání dostupnosti vitaminů přes sliznici úst nebo ve formě tablet/injekcí.

Srovnání dostupnosti podávání vitaminů a klíčových faktorů krvetvorby přes sliznici úst nebo ve formě tablet/injekcí lze najít v celé řadě studií.

U vitaminu B12 je to například práce z roku 2003 (Sharabi a kolektiv, Br J Clin Pharmacology). Substituční terapie vit B12, srovnání sublingualní a oralní formy 500mikrogramu vitB12. Plazmatické hladiny u obou forem podání nevykazovala statisticky signifikantní rozdíly. Aplikace přes sliznici úst je minimálně stejně efektivní jako podání ve formě tablet.

Novější studie sledovala mukoadhezivni formu vitaminu B12 (forma orálního hydrogelu) a opět v porovnání tentokrát s intramuskulární injekcí. Výsledek byl podobný jako u předchozích srovnání, orální hydrogel je výhodnou alternativou injekčního podání se stejnou dostupností (J Pharm Sci 2017,July, 106(7). Tedy ústní dutina a sliznici poskytuje velmi výhodnou cestu podání celé řady látek.

 

Podávání železa přes sliznici úst vykazuje stejnou účinost jako při podání ve formě kapek nebo tablet. Ikdyž dostupnost nehemového železa podléhá celé řadě vlivů a je proto s nimi dobře počítat. Novější formy "žvýkacího" železa ve formě polymaltózy vykazjí velmi dobrou dostupnost z úst (Jacobs P, J.Clin Apheresis, 1993) stejně tak jako výsledky srovnávací studie citrátu železa a orální formy s prodlouženým účinkem (ISRCTN89662169). Nutno podotknout, že dochází k RENESANCI bukálních forem u celé řady dalších léků pro jejich dobrou snášenlivost, rychlost nástupu účinku, dostupnost aktivních látek a v neposlední řadě v důsledku vzrůstajícímu počtu pacientů s poruchou vstřebávání z trávicícho traktu. Nově se tedy objevují konečně i léky s podáním přes sliznici úst na astma, anemie, bolest,  srdce a krevní oběh atd. Snadnost a účinnost podjazykového podání je předurčuje k budoucímu úspěchu.

PharmDr. R. Pfleger