Vitamin C a mozek

Vitamin C a mozek. Obyčejný vitamin, který chrání mozkovou tkáň a brání jeho „přehřívání“.

Přestože mozek představuje pouze 2 % tělesné hmotnosti, spotřebuje na svůj provoz 25% veškerého kyslíku a 20 % glukózy. Monstrózní metabolický obrat samozřejmě produkuje velké množství odpadního tepla a nebezpečných látek (říkáme jim volné radikály - VR). Je tedy jasné, že musí existovat velmi účinný a funkční systém ochrany neuronové tkáně, jinak by mohlo dojít k vypálení“ a přehřátí hlavního procesoru, zkráceně centrální nervový systém (CNS). Problém odpadního mozkového tepla je v jeho proměnlivosti a vlivu na mozkové funkce. Teplo v jádru mozku bývá vyšší než u jiných tělesných tkání. U přicházející krve nižší, naopak u venózní odcházející krve z mozku vyšší. Chlazení krví by samo o sobě nestačilo a tak na scénu přichází další chladící kapalina a tou je mozkomíšní mok. Ten už sám o sobě je velmi bohatý na antioxidanty včetně vitaminu C.

ascosorb1.jpg

Mozek tedy průběhu života produkuje nadbytek odpadního tepla a volné radikály. Přesto o jeho tepelné regulaci a vlivu na mozkové funkce dodnes víme velmi málo. Co ale víme je, že u mnoha neurodegenerativních stavů a dalších onemocnění (Parkinson nebo Alzheimer, ale i deprese a další) nacházíme výrazně vyšší mozkovou teplotu, než je tomu u mladých a zdravých dobrovolníků, zároveň nacházíme sníženou hladinu hlavních antioxidantů – vitaminu C a glutathionu. Ty jsou zcela jistě významnou součástí teplotního štítu“ mozku jako k líčová antioxidační ochrana. Proto jejich koncentrace musí být v mozkové tkáni vyšší. Jejich hladina s věkem ale klesá. Jedná o spřažený systém, kde jeden pomáhá regenerovat ten druhý. Vitamin C se mozkové tkáně dostává systémem specifických přenašečů SVCT2 (mozkomíšní mok a krev) a přes receptory pro transport glukózy - GLUT4 ( pro připomenutí jako zaklad pro výrobu vitaminu C používá řada živočichu právě glukózu, ne tak člověk, který tu schopnost ztratil). Pravděpodobně existuje i zatím „nepoznaná“ cesta zásobení mozku vitaminem C. Podobnost vitaminu C a glukózy není jistě náhodné. Jde o soutěž obou látek. Proto v ketogenní dietě (bez cukru) je koncentrace vitaminu C v mozku vyšší a tím i ochrana mozkové tkáně.

Podávání vitaminu C u neurodegenerativních stavů nebo dalších post infekčních stavů (například dnes velmi často skloňovaná neuroborelióza) nebo při stárnutí mozku představuje opomíjenou, přesto fyziologickou možnost s širokým dopadem na kvalitu života.  To ale vyžaduje jiný pohled na výživu a podávání vitaminu C než je hlavní medicinský mainstream.

Pro více informací o možnosti specifického podávání vitaminu C využijte naší poradnu DoktorSport. Nejenom pro sportovní výživu.

ASCOSOBR C – liposuspenze vitaminu C od lékárníka.