Vyběhané železo - část. 2

Až v posledních letech jsou k dispozici dlouhodobá sledování sportovní zátěže a její vliv na metabolismus železa, potažmo krevní parametry (obsah hemoglobinu, zásoby železa v organismu). Jak jsme psali v první části, železo je velmi důležitý biogenní prvek. Jeho dostupnost, vstřebávání a kinetika v organismu probíhá pod přísným a velmi jemným mechanismem.

Nižší výkonnost, únava ve spojení s nedostatkem železa v dietě dlouhodobě unikala pozornosti trenérů a sportovců. Přeci taková triviálnost nemůže být klíčová. Stačí přetrénovaný adolescent ve vývoji nebo významná dietní restrikce (vegetariánství) v kombinaci s vysokou zátěží a syndrom „sportovní anemie“ se rozvine do svého fyziologického rozměru. Při vyšetřování hemoglobinu u svých klientů se velmi často setkávám s podprůměrnými hodnotami hlavně mezi sportovními profesionály (často to bývá známkou přetrénovanosti). Je to právě z toho důvodu, že klíčové drobnosti jako dostatečný přívod železa zůstávají dlouhodobě bez povšimnutí.  Nízké zásoby železa a nízké hodnoty hemoglobinu se vracejí na fyziologickou úroveň velmi pomalu a dlouhodobě. A to bývá kámen úrazu. Představa, že dojím nedostatek železa během týdne, je samozřejmě nesmysl.

Parks, 2017 sledovali hodnoty hemoglobinu a ferritinu jako hlavních ukazatelů mezi lety 2002 a 2014, na vzorku 2749 atletu. Mezi ženami vykazovalo anemii 2,9% (z nedostatku železa) a celých 30,9% mělo nedostatek železa bez anemických projevů. U mužů pak 1,2% respektive 2,9%. Sledování potvrzuje předešlá měření, tedy, že jsou ženy rizikovější než muži.

Podobné výsledky zaznamenal Coates, 2016 mezi triatlety a elitními běžci. Triatleti v 1% zaznamenali v přípravě 1x anemii z nedostatku železa. Nízké hodnoty hemoglobinu (hodnoty hemoglobinu  Hb <140 g/L) se u triatletů vyskytovali minimálně 1x za rok u 87,5% a 31,3% běžců, ve skupině žen (hodnoty hemoglobinu  Hb <120 g/L) pak u 20% triatletek, ale u 0 % běžkyň.

Samozřejmě lze dohledat mnoho dalších publikací (přes 60% nastavajících matek trpí nedostkem železa). Všechny ale ukazují na jednoduchou věc. A sice, že není radno podceňovat zcela zásadní a pro nás velmi často triviální klíčové principy výživy. Doplňování a dostatek železa mezi ně 100% patří.

Dr. R. Pfleger

Vyzkoušejte: http://www.malbucare.cz/malbucare-fe-iron-spray-15-ml-p59 

Příště: Vyběhané železo a nutriční zdroje železa, část 3.