Vyběhané železo - skutečné ztráty železa

Vyběhané železo – jaké jsou skutečné ztráty železa způsobené běháním?

Podle fyziologických tabulek se předpokládané denní ztráty železa pohybují v rozmezí 1-2mg (především deskvamace buněk a menstruace). Málo je však známo o zvýšených ztrátách železa při fyzické zátěži. Běh, jako nejčastější aktivita je tedy vhodným ukazatelem vlivu zátěže a ztrát železa.

Jednou z možností je stanovení množství vyloučeného železa potem během zátěže (1 hod) a při zvýšené teplotě (typicky běhaní v letním období). Ztráty železa potem byly za zvýšené teploty (nad 36°C) významně vyšší (stejné u mužů i žen) než za běžných teplotních podmínek (do 25°C). Průměrná ztráta železa v zátěži byla 0,09 mg u mužů a 0.04 mg u žen (Waller, 1996).

Obdobně tomu bylo v podobné studii i přesto, že se muži potí významně více než ženy. Koncentrace železa v potu žen byla 0,417 mg, tedy významně vyšší než u mužů 0,179 mg, právě díky vyššímu objemu jejich potu. Ztráty železa se pro obě pohlaví pohybovaly v rozmezí 0,21 – 0,276 mg (Lamanca, 1988).

Už jenom pocení jako příklad, bez ohledu na další vlivy (dieta) nebo přímé krevní ztráty (menstruace, zranění a mikro-traumata) stačí na vytvoření podmínek, které se potichu rozvinou do nedostatku železa.

Doplňte pohodlně Železo

DoktorSport

PharmDr. R. Pfleger